Vår fjärrvärme är 100% fossilfri

Vi har sedan länge arbetat aktivt med att minska behovet av fossila bränslen och det har gett resultat. Nu är vi stolta och glada över att vi är helt fossilfria! Endast restprodukter från skogen och biooljor från växtriket används numera.

Ystad Energis arbete med att bli fossilfria gagnar inte bara våra fjärrvärmekunder utan alla invånare i Ystads kommun som får en bättre miljö. Ett av FN:s globala mål är nummer 7: 'Hållbar energi för alla', vilket vår fjärrvärme bidrar till nu. Stort grattis till oss alla!

Publicerad 2020-02-26, Uppdaterad 2020-09-16