YEAB_hanging_laundry.jpg

55 miljarder i kontantstöd till elanvändare

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Med södra Sverige avses elområde SE3 och SE4.

Senaste nytt 17 november 2022

Energimarknadsinspektionen har nu tagit beslut om att godkänna det elstödsförslag som Svenska kraftnät och regeringen tidigare lagt fram, men med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan. Regeringen har sagt att stödet kan betalas ut i början av nästa år. Läs mer >>

Hur mycket får du?

Hur mycket just du får i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. För oss som bor i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är ännu inte klart. Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen. Ystad Energi har inte mer info än detta i dag, vi hänvisar til Svenska kraftnät. Vi uppdaterar infon löpande här på hemsidan.

55 miljarder i kontantstöd >>

Stöd till elanvändare >>

 

 

Publicerad 2022-11-08, Uppdaterad 2023-02-03