Arbete på gång

Mer fiber åt folket! Vi arbetar ständigt med förtätning och vill självklart ha så många Ystadbor och företag anslutna till vårt snabba och stabila Öppna Stadsnät som möjligt. Här nedan kan du se ett urval av våra arbeten.

Pågående arbeten i Öppet Stadsnät

Just nu är vi i  Svarte, Nybro, Dammgatan och Teatergränd samt efteranslutningar i stora delar av kommunen.

Telestationer läggs ner i Herrestad, Sövestad, Rögla och Mälarhusen.

Publicerad 2021-03-01, Uppdaterad 2022-08-31