Privat

Det är hög tid att byta ut de gamla kopparledningarna till dagens och framtidens digitala fiberteknik. Ett höghastighetsnät byggt på fiber bidrar till att höja marknadsvärdet på villan, något som enligt mäklarbranschen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Med fiber från Öppet Stadsnät i Ystad kan du fritt välja tjänster bland flera leverantörer av TV, bredband och telefonitjänster.

Vad kostar en fiberanslutning?

I de allra flesta fall är avgiften förutbestämd. Du betalar bara denna avgift en gång, för själva anslutningen. Därefter betalar du enbart för de tjänster som du använder. Beställer du fiber till en existerande villa eller gård kan vi i de flesta fall erbjuda delbetalning av anslutningsavgiften. Läs mer om detta på beställningsblanketten.

När kan jag anslutas?

Det beror på utbyggnaden och antal beställningar i ditt område. 
Läs mer och bläddra i foldern Vad händer när jag beställt Öppet Stadsnät?

Vad får jag för anslutningsavgiften?

Det beror på vilken typ av kund du är och var du bor. Men vi förlägger alltid tomrör fram till din tomtgräns. Vi blåser även fiberkabel ända fram till fastigheten och monterar därefter en fiberterminal inomhus, svetsar och driftsätter denna (kräver standard 230v uttag). Felavhjälpning och uppdatering av fiberterminalen ingår, när och om det skulle bli nödvändigt. 

Fiber på landsbygden

Att ha tillgång till bra kommunikation är många gånger avgörande för en levande landsbygd. Med Öppet Stadsnät öppnar vi upp en värld av tekniska möjligheter och erbjuder människor som har, eller tänker skaffa hus på landsbygden, bättre möjligheter att bo och verka där.

EU har tillkännagjort en ny stödomgång. Arbetet och utbyggnad med detta pågår för fullt. Du som har hus på landsbygden - ta tillvara på denna möjlighet och beställ redan idag! Anslutningsavgiften är densamma men med stödmedel gräver vi ända fram till fastigheten, håltagning ingår också. 

På Jordbruksverkets webbplats finns detaljerad information om bredbandsstödet. Det är också hit som Länsstyrelsen i Skåne hänvisar för att finna mer information om fiberutbyggnad på landsbygden.

Publicerad 2022-05-21, Uppdaterad 2023-03-06

Beställ ÖSY

 

Beställ tjänster

 

Driftinfo