IMG_E3766.JPG

Almi

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

1. Lära mig mer om hållbarhet utifrån affärsperspektivet. 2. Träffa småföretag som har hållbarhet högt på agendan 3. Träffa och utveckla relationerna med viktiga partners (tex kommunerna) i sydost.

Vad har du värdesatt mest?

Att vi har utvecklat nätverket och förhoppningsvis även satt Almi delvis på kartan.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Inga större, mer detaljer. Tätare kontakter, kanske ett digitals spår som komplement till de fysiska träffarna.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Ja, konkret: verktyget vi workshopade med i Simrishamn var inspirerande och något vi funderar på att utveckla och konkretisera mot kunder.

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Jag skickade två rådgivare på utbildning hos Eva Vati, certifiering i SDG:erna. Det har lett till en konkret handlingsplan för Almi i de globala målen, med 8-9 aktiviteter kopplade till 5 olika SDG:er. Dessa är nu även inkluderade i Almi Skånes strategiska initiativ och handlingsplan för 2020.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Vet ej; ser fram emot än fler verktyg och inte minst nästa tillfälle med fokus på hur man kan räkna på effekter.

 

//Johan Olsén, Almi Företagspartner Skåne AB

Publicerad 2022-06-16, Uppdaterad 2023-01-30