Hallbarhet_och_nya_affarer_Bild_Angelica_(13).jpg

BilBengtsson

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Vid första arrangemanget fick vi frågan om vi kunde tänka oss att vara en av de lokala utställarna för att visualisera hur affärskopplingar till de globala målen.

Först kändes det lite skrämmande men sen när jag började titta på vår verksamhet utifrån de globala målen och dess delmål så kunde jag se flera områden där vi kommit långt och arbetar strukturerat.

Jag visste inte riktigt hur jag skulle kunna presentera vårt sätt att arbeta men kom fram till att det bäst kunde illustreras med en film.

Vad har du värdesatt mest?

Inspirationen jag fått av föredragshållarna, inputen jag fått från andra och nätverkandet med branscher jag inte kommit i kontakt med på samma sätt tidigare.

Jag har också värdesatt att jag under den förmiddagen som varje arrangemang varat, har tagit mig tiden att arbeta med utmaningarna inom vår verksamhet och ämnet hållbar utveckling.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Det är svårt att förmedla medvetandet om frågan ut i verksamheten, att få alla på banan. Vi verkar på fem orter och det inkluderar många människor. Det kan vara svårt att driva processen framåt.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Medvetenheten inom organisationen har ökat och det skapar ett annat diskussionsunderlag i vår verksamhet. Vi har vårt hållbarhetsarbete som en stående punkt på våra möten.

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Filmen vi tog fram var en väldigt konkret åtgärd, sättet som vi kommunicerar ut vårt arbete i den har sedan genomsyrat vår hemsida, vår hållbarhetsredovisning och vår marknadsföring.

När vi börjat kommunicera det vi gör, identifierar vi även nya områden att arbeta vidare med. Det är viktigt att ha affärsnyttan i fokus och samtidigt driva utvecklingen framåt i linje med de globala målen och det är därför så viktigt med medvetenheten i verksamheten inom alla områden.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Jag skulle behöva få kunskap och inspiration kring hur vi kan rikta våra tjänster rätt. Hur vi kan kommunicera med den yngre generationen.

Jag skulle också vilja få konkreta exempel på hur företag som lyckats få alla inom organisationen att driva åt samma håll och se sin delaktighet i processen. Kanske något företag som kommit en bra bit kunde hålla ett kortare föredrag om hur de gjorde.

//Gisela Bengtsson, BilBengtsson

Publicerad 2022-06-03, Uppdaterad 2024-01-29