DC Syd

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Johan Pagels, DC Syd = ett RENT lager och tredjepartslogistikföretag med förädlingstjänster!

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

Fokuset på FN:s agenda 2030 med de 17 olika delmålen och att få arbeta med dessa delmålen tillsammans med det lokala näringslivet!

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

DC Syds befintliga hållbarhetsarbete fick möjlighet att genomlysa alla de olika delmålen för att utröna vad vi som företag kan bidra med för att nå de 17 olika delmålen.

Vi har också fått bättre affärsrelationer med det lokala näringslivet!

 

DC Syd Ystadmodellen

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-12-04