Globala målen näringsliv

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Jag är delägare i ett nytt bolag, GROW Concept, som designar, konstruerar och monterar växthus gjorda i trä.

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

En av grundpelarna i vår affärsidé är att sätta fokus på miljön utifrån FNs hållbarhetsmål. Växthus i trä är mycket mer miljövänligt än växthus i aluminium.

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

Jag  har varit med på några av träffarna FNs hållbarhetsmål, men inte som representant för mitt eget bolag. Däremot så tror vi att Ystadsmodellen är ett sammanhang vi skulle kunna bidra till och dra  nytta av.

 

Globala målen näringsliv_

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-12-04