rapsfalt_sol_himmer.jpg

Gunnarshög

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Vi blev inbjudna av er att representera ett av målen och genom en fantastisk inspireran-de förmiddag började vi kolla och jobba med målen.

Vad har du värdesatt mest?

Att man har fått kunskap och mod att börja jobba med målen, genom att bryta ner dem och se vad man redan gör idag.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Man kan förbättra på alla punkter när man vill utvecklas. Vissa är så klart lättare än andra men det går att bidra på alla målen.

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna

Absolut och det viktigaste är att vi har börjat prata om dem. Att även se drivet och engagemangen i de olika företag som har föreläst, så som Skånefrö och returhuset/godsinlösen, är väldigt inspirerande.

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna

Vi har börjat bryta ner dem och kolla vad vi gör under de olika målen och satt lite projekt och mål.

Det går alltid att utvecklas mer överallt men viktigast är att få med sig alla och det kan man göra på olika vis. T.ex. genom att visa på konkreta exempel på varje mål.

Som jag ser det kan man se på de globala målen på två vis, det ena är hur man jobbar med och kommunicerar målen internt och det andra är vad företaget bidrar med i stort.

I bifogade slides (i vägledningen) är det en kombination vilket enlig mig är så det måste vara eftersom vi som jobbar i företaget varje dag, även utanför vårt arbete även kan inspirerar till och även dela med sig av de globala målen till sin umgängeskrets.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Jag tycker ni gör ett bra jobb, genom att inspirera och tagga andra till att jobba efter målen och visa att det inte bara är de stora företagen som kan följa målen utan även de mindre.

 

//Matilda Nilsson, Gunnarshögs Gård AB

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2024-01-29