8B7B5797.jpg

Hållbar platsutveckling Kåseberga

Syftet är att arbeta för en hållbar plats, att Kåseberga ska vara en året runt destination i linje med de globala målen och Agenda 2030 både på kort och lång sikt

Mål och syfte med hållbar platsutveckling Kåseberga

Syftet med en hållbar platsutveckling för Kåseberga är att höja kunskapsnivån för alla aktörer som berörs av destinationen och hur väl destinationen lever upp till de minimikrav som GSTC:s *kriterier efterfrågar utifrån vad hållbar besöksnäring innebär. Vi ska tillsammans hitta metoder för att hantera besökstrycket så att Kåseberga kan fortsätta vara ett av Sveriges mest besökta turistmål.

Genom projektet och den GAP-analys och hållbarhetsrapport som levereras under våren 2023 får vi en tydlig nulägesbild av platsen med rekommenderade prioriterade åtgärder att jobba vidare med och kan därmed också följa upp och mäta våra åtgärder ur ett större perspektiv. *Global Sustainable Tourism Council www.gstcouncil.org.

Processen leds av Jeppe Klockareson, Fair Travel, tillsammans med Turistchef Marie Holmström och Näringslivsutvecklare Lotte Nilsson.

Informationsmöte om projektet Hållbar platsutveckling Kåseberga

I oktober genomfördes ett första informationsmöte för näringsidkare, politik, byalag och offentliga organisationer. Processen följer en tidslinje som består av: informationsmöte, dokumentinsamling, företagsenkät, rundabordsamtal, GAP-analys och rapport, presentation av resultat och prioriteringar till lokal handlingsplan.

Rundabordsamtal på plats i Kåseberga

I november var det dags för rundabordsamtal. Drygt trettio personer samlades på Kåseberga Café och Bistro vilket innebar representanter från byalag, företagsförening, Skånetrafiken, Tourism in Skåne, tjänstepersoner och politiker.

Tillsammans tog vi oss igenom den kunskapsinsamling som krävs för de förutbestämda kriterierna i GSTC. Det var en intensiv dag fylld med energi och en vilja att samarbeta kring olika frågor framöver. En del av de rekomenderade åtgärderna som kommer att identifieras och synliggöras under 2023, ser vi framför oss att vi inom vissa områden kommer att utgå från Ystadmodellen för att gå från ord till handling.

Hållbarhetsrapporten och GAP-analysen är klar

I mars var det dags!

Med hjälp av en extern part, Fair Travel, har Ystads kommun låtit analysera hur väl området kring Kåseberga lever upp till Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbar turism. GSTC är ett globalt råd som initierats av FN. De upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att bland annat öka kunskapen inom området bland offentliga och privata aktörer.

Resultatet

Sammanfattningsvis presterar destinationen mycket väl och når en god poängbedömning. Rapporten visar att destinationen är ett mycket värdefullt område för besöksnäringen, kulturen och för lokalbefolkningen. Poängen är en sammanvägning av alla aktörers insatser i destinationen.

-I rapporten framkommer att Kåseberga är en unik plats med en speciell dragningskraft som berör och engagerar många. Detta sticker ut väldigt tydligt i jämförelse med andra platser och destinationer, säger Jeppe Klockareson, rådgivare på Fair Travel, tillika född och uppvuxen i Ystad.

Lägesbild

I arbetet har vi samlat in information genom möte med representanter från byalaget, näringsidkare, politiker, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Tourism in Skåne, Länsstyrelsen, Destination Österlen Syd och Simrishamns kommun samt skickat ut en enkät till företag och föreningar. Tillsammans med analysrapporten har man nu en tydligare bild av platsen och rekommendationer på ytterligare förbättringsåtgärder.

-Mycket har gjorts i Kåseberga under åren som gått, men utan en helhetsbild. Genom GAP-analysen och hållbarhetsrapporten kan vi nu tydligare rikta åtgärder och resurser i ett större sammanhang med utgångsläge i en gemensam nulägesbild och en målsättning framåt säger Marie Holmström, Turistchef Ystads kommun

Nu kommer en arbetsgrupp att ta arbetet med åtgärderna vidare. Du kommer att kunna följa arbetet här.

Publicerad 2023-01-16, Uppdaterad 2023-03-03

Vill du veta mer om Hållbar platsutveckling Kåseberga?

Kontakt

Marie Holmström, Turistchef marie.holmstrom@ystad.se

Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare lotte.nilsson@ystad.se

Hållbar platsutveckling Kåseberga.Jeppe_Marie_ystads kommun

På bild: Jeppe Klockareson och Marie Holmström