Hållbar Utveckling Skåne

Vad var det som gjorde att du valde att vara med på något eller alla arrangemangen?

Eftersom Agenda 2030 är otroligt viktigt att arbeta med i alla sektorer i samhället så tyckte jag det var spännande att vara med och se hur en arbetsmodell med fokus på näringslivet kunde se ut.

Vad har du värdesatt mest?

Den positiva och generösa stämningen. Känslan av att alla är välkomna oavsett hur mycket eller lite de vet och kan om Agenda 2030.

Vilka eventuella förbättringsområden ser du för arrangemangen?

Framförhållning med datum för events är alltid jättebra. Kanske att få alla datum för alla fem arrangemang samtidigt

Har du fått kunskap, idéer, kontakter, vågat ta nästa steg tack vare det du tagit till dig på arrangemangen? Specificera gärna.

Mer kunskap om hur näringslivet tänker kring Agenda 2030 har jag absolut fått. Jag har också fått kontakt med ett par personer som varit viktigt för mig i projekt som vi driver på Hållbar Utveckling Skåne

Har du gjort något aktivt i din företagsutveckling kopplat till de globala målen? Specificera gärna.

För mig har arrangemangen varit en bra inspirationskälla och vi arbetar vidare med Agenda 2030 genom våra projekt inom olika hållbarhetsområden. Vi har blivit ännu mer medvetna om värdet i att involvera näringslivet i hållbarhetsarbetet.

Vad skulle du behöva, är det något du saknat i våra arrangemang för att kunna ta nästa steg?

Upplägget på arrangemangen behöver nog inte ändras/kompletteras, men kanske det skulle vara bra om det fanns en Agenda 2030-coach på alla näringslivskontor? Ystadmodellen är ett mycket bra initiativ som det finns stor potential i att sprida i övriga Skåne och varför inte nationellt!

// Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne

HUTcmyk_litenNYBLA

Publicerad 2022-01-27, Uppdaterad 2023-07-06