Infowell

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

infowell kb – Nyhetsgranskning
 
Jag, Dan Fornander, hjälper dig gärna att hitta information om produkter som liknar eller uppfyller samma behov som din idé. Förutom patent- och designdokument letar jag också efter artiklar, forskningsresultat och marknadsföring som kan vara av intresse för dig.

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig? Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt? 

Via "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" har jag lärt känna ambitiösa företagare som vill anpassa sina verksamheter till morgondagens krav.
Söker man argument för att få gehör för en idé, är det självklart att titta på de globala målen för hållbar utveckling.

 

Infowell

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-12-04