SGS Station

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Mitt namn är Rodrigo Godoy och är CEO till Smart Green Station. Är Utbildad elektriker med projekt lednings erfarenhet och jobbar just nu på SGS Station AB.

Vi utvecklar publika träffpunkter till framtida hållbara stationer som drivs av solceller energi. Vi kopplar teknologi till stationer och utnyttjar energi för att kunna ge bättre service till allmänheten.

Våra framtida mötesplats är anpassat till bl.a parker eller torg, cykelladdning stationer, scooter laddning stationer, bushållplatser, klimatstationer, eller dylikt.

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

Att kunna bidra med modern teknologi samt icke-fossila drivmedel på så sätt bidra till det hållbara målet. Vår projekt är som jag ser på det i samma linjen som matchar er ambition att kunna hjälpa andra företag med rådgivning om hur man skulle kunna utvecklas därmed växa som företag.

Vi tror om att detta är möjligt om vi kämpar tillsamans.

Därför tycker jag att jag borde bara med och lära mig mer om alla andra hållbara mål och tillämpa innovativa strategier för en bättre och hållbar framtid för alla. 

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

Jo, Det gjorde jag:). Jag fick mer erfarenhet och kunskap då det gäller hållbarhet.  Jag fick också lära mig om att vägen till en bättre framtid är samarbete bland alla som är engagerad att nå dem globala mål.

SGS station globala målen

Publicerad 2022-11-25, Uppdaterad 2023-12-04