Ystad Energi

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Jag heter Jessica Fredson och jag är VD på Ystad Energi och Ystad Energihandel.

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

På Ystad Energi har vi under lång tid arbetat med våra miljömål och ett av dem vi satte upp, redan 2013, var att bli fossilfria i vår värmeproduktion under år 2020. Det målet nådde vi ett år tidigare, vilket visar på vårt återkommande och målinriktade förändringsarbete för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i vår omvärld och för nästa generation.

Vi erbjuder också våra kunder 100% förnybar el, där det även går att göra tillägg för Bra Miljöval, det tycker vi är en bra service till våra kunder samtidigt som vi tillsammans bidrar till en bättre miljö.

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

På företaget upplever vi att vi får valuta för tiden som avsätts varje år/vecka/dag och timme för att vidareutveckla verksamheten i riktning för en hållbar miljö för nästa generations välbefinnande.

Ystad energi globala målen

Publicerad 2022-11-30, Uppdaterad 2023-12-06