Arbeta aktivt med mångfald och inkludering öka välmående och affärsnyttan i organisationen

Arbeta aktivt med mångfald och inkludering - öka välmående och affärsnyttan i organisationen

Öka välmående och affärsnyttan i organisationen

Marknad & Näringsliv, Ystads kommun arrangerade tillsammans med Mitt Liv ett webbinar kring hur man kan arbeta aktivt med mångfald och inkludering

Vad är mångfald och inkludering och varför är det viktigt för verksamheten?

När man tittar på dessa frågor så landar man oftast i det synliga såsom diskrimineringsgrunderna, men detta är bara toppen av ett isberg.

Mångfald är allt som gör en människa unik. Mångfald är man inte själv utan det handlar om olika perspektiv. När man som verksamhet tittar på hur man vill arbeta med mångfald kan det vara klokt att titta på vilka perspektiv som man saknar i sin organisation.

För små och medelstora företag och för start-ups kan ett sätt att arbeta med mångfald och inkludering vara att man i sin rekryteringsfas tittar på culture add istället för culture fit.

Utifrån kundperspektivet så behöver man ställa sig frågan, speglar vi målgruppen? Detta i sin tur kopplar man sedan som företagare till kommunikation, marknadsföring och produktutveckling.

När det handlar om inkludering så är det viktigt med ett inkluderande ledarskap, att skapa ett värde av unikheten kontra tillhörigheten

Dagens webbinar arrangerades av oss på Marknad & Näringsliv i samarbete med Mitt Liv.

Mitt Liv är ett socialt företag med 12 års erfarenhet av att kompetensutveckla och samarbeta med näringsliv och offentlig sektor i frågor som rör mångfald, inkludering och likabehandling på arbetsplatsen.

De utbildar årligen mer än 3000 personer per år och har cirka 50 samarbetspartners som proaktivt vill arbeta med konkreta lösningar för att utveckla sitt mångfalds- och inkluderingsarbete. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar Mitt Liv även cirka 700 personer per år med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande sin kompetens.

Mitt Liv

Publicerad 2021-02-22, Uppdaterad 2023-10-09