Banner_6_oktober_FNs_hallbarhetsmal_ett_smorgasbord_for_nya_affarer.jpg

FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

En förmiddag med fokus på affärsnytta och den faktiska förflyttningen

Ett smörgåsbord för nya affärer, Ystad Arena den 6 oktober

Den 6/10 är det återigen dags för vårt årliga arrangemang FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer. Arrangemanget pågår mellan 8.15-12.00.

Här får man en tydlig bild av affären kopplat till respektive hållbarhetsmål och genom att samla alla mål och alla branscher skapas också en stor innovationskraft.

Vid detta tillfälle blickar vi även framåt och ökar vår kunskap för att kunna växla upp ytterligare.

Tillväxt Syd korar även årets Framtidssäkrare vid detta tillfälle.

Förmiddagen arrangeras av Marknad och Näringslivsavdelningen i Ystads kommun och Tillväxt Syd med stöd av Region Skåne. Företag och organisationer hälsas välkomna.

Anmälan är öppen, anmäl dig via länken.

 

Programmet 6/10

08.15 FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer
Nätverkande bland de 17 hållbarhetsmålen Lokala företag visualiserar affärskopplingen till respektive mål

Johan Österberg, marknad och näringslivschef hälsar välkomna tillsammans med Andreas Narsell, moderator

09.05-09.30 Varför är hållbarhetsarbete affärskritiskt?
Eva Vati, VD och grundare av Vati of Sweden. Styrelseproffs, hållbarhets- och jämställdhetsexpert. Tema: Vilka affärsfördelar finns att integrera hållbarhet i affärsstrategin?

09.30-10.10 FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer
Nätverkande bland de 17 hållbarhetsmålen

10.10-10.40 Backåkra Summit, panelsamtal
Möt några av deltagarna från 2021 års Backåkra Summit, som delar med sig av samtalet och nuläge.

10.40-11.00 Lokala företag fick hjälp av universitetsstudenter
Sustainalink tillsammans med lokala företagare berättar om vilka utmaningar man identifierat, resultat och planer framåt.

11.00-11.20 Var befinner sig ditt företag idag? Vad innebär mognadsgrad?
Eva Vati VD och grundare av Vati of Sweden. Styrelseproffs, hållbarhets- och jämställdhetsexpert. Hur skattar du ditt eget hållbarhetsarbete och vad behöver du som företag göra för att öka din mognadsgrad gällande hållbarhet? Konkret och praktiskt.

11.20-11.30 Hydroponisk odling
Maria Österman, Österlen Greens. Nästa generations inomhusodling

11.30-11.40 Materialsmart.se
Henrik Palokangas, Polykemi Group

11.40-11.50 Från idé till verklighet
Sara Annerhov, Region Skåne

11.50 -11.55 Årets Framtidssäkrare koras
Tillväxt Syd och Sparbanken Syd

11.55-12.00 Avslut och summering
Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare och Andreas Narsell

Med reservation för ändringar

 

Publicerad 2022-01-28, Uppdaterad 2022-09-20

Anmälan är öppen

Anmäl dig

Du kan delta antingen fysiskt på plats på Ystad Arena eller digitalt. Du anmäler dig via länken.

Programmet 6/10

Banner 6 oktober FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Ett smörgåsbord för affärer

Vi visualiserar de globala målen

Bakom varje globalt mål visualiserar ett lokalt företag affärskopplingen till respektive hållbarhetsmål. Tillsammans skapar vi ett smörgåsbord för affärer, där alla deltagare, utställare och föredragshållare är lika viktiga.

1. INGEN FATTIGDOM
FLYKTINGSAMORDNARE, Ystads kommun

2. INGEN HUNGER
Österlen Greens

3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Ystads IF

4. GOD UTBILDNING FÖR ALLA
YSTADS SALTSJÖBAD/ESS

5. JÄMSTÄLLDHET, YSTAD IF
VOSSLOH

6. RENT VATTEN OCH SANITET
ANOLYTECH

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA, ENERGI

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
SPARBANKEN SYD

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
POLYKEMI GROUP

10. MINSKAD OJÄMLIKHET
SAMHALL

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
SKANSKA + YSTADS KOMMUN

12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
JH MATBAR

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
SKÅNEFRÖ

14. HAV OCH MARINA RESURSER
MARINT CENTRUM

15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Högestad och Christinehof Förvaltnings AB

16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
YSTAD SUMMIT

17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
REGION SKÅNE

 

Årlig hållbarhetsmässa

Årlig hållbarhetsmässa

Du kan läsa mer om koncepet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer och vår årliga mässa här under beskrivningen av konceptet. Här hittar du även filmer från tidigare mässor.

Nominera till Årets Framtidssäkrare

Kriterier:

Ett företag som skapar förutsättningar för alla oss som bor och lever i vår region att kunna överlämna till nästa generation ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser.

Ett lokalt företag/företagare/entreprenör som visat på vilja att tänka nytt, förmåga att omsätta idéer till verklighet och därmed skapat tillväxt med svarta siffror på sista raden.

Företaget har arbetat strukturerat för att fortsätta vara konkurrenskraftig, vara en attraktiv arbetsgivare, hittat affärsmöjligheter över branscher eller över kommungränser.

Verksamhetsutvecklingen går i linje med agenda 2030 och kan kopplas till ett eller flera av de 17 globala målen. En sann inspiratör och en ambassadör vår del av Sverige.
 
Vinnaren kommer att få en prissumma. Denna summa kan man i sin tur kan välja att skänka vidare till ett företag man ser har potential, alternativt presentera vad man själv kommer att använda prissumman till för att skapa affärer kopplat till hållbarhetsmålen.

Maila ert förslag till jre@tillvaxtsyd och mär mailet med "Årets Framtidssäkrare 2022".

Årets Framtidssäkrare stöds av Sparbanken Syd