Kommungemensamma arrangemang

De globala målen är odelbara precis som vårt koncept. Vi arbetar med alla 17 globala mål, alla branscher och alla företag.

 

Under 2018-2020 har ett kommungemensamt projekt genomförts under konceptet ”FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer” där vi tillsammans med våra grannkommuner bjudit in företag i Skåne med fokus på affärsnyttan och affärsutveckling.

De globala målen är odelbara

Vi som kommuner kan inte veta vid vilka möten som affärer skapas, vi vill inte utesluta något företag eller bransch. FN:s 17 hållbarhetsmål är odelbara. I vårt kocept arbetar vi mot alla 17 mål, alla företag och branscher.

Vi inkluderar alla, oberoende av hur mycket eller lite man idag kan eller vet kring Agenda 2030 eller globala målen. Det gör att vi behöver identifiera alla branscher som en gemensam målgrupp.

Vi utgår från entreprenören och när en entreprenör ser på de 17 globala målen som ett smörgåsbord för affärer, ja då skapas lösningar.

Affärer identifieras och realiseras inom planetens gränser och i linje med Agenda 2030.

Från idé till verklighet

Företagare är ofta väl medvetna om att de behöver arbeta mer hållbart, problemet är att de ibland inte vet hur de ska göra det. I många fall arbetar man redan med hållbarhet integrerat i sin verksamhet men har inte sett hur man kan kommunicera det och koppla ihop sin verksamhets egna mål och dess tillväxtplan med de 17 globala målen.

Affärsnyttan i fokus

I vårt koncept fokuserar vi hela tiden på affärsnyttan, tillväxt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt vilket leder till en ökad konkurrenskraft inom flera områden. Vi är konkreta och har tydliga mål. En entreprenör behöver se affärsmöjligheterna för att vilja satsa på miljö och hållbarhetsfrågor.

Vi visste att vårt koncept var bra när vi initierade det, men mottagandet hos företagen har blivit långt över förväntan.

Några av företagen har deltagit i alla fem arrangemangen och en del har valt att delta på något eller några. Arrangemangen har lett till nya affärsrelationer, ny kunskap och framförallt gjort att man som företagare kunnat identifiera nästa steg i sin tillväxtplan.

Idéer uppstår när man möts. Totalt har ca 140 olika företag och organisationer träffats, och vid varje arrangemang har vi haft 45-120 deltagare. 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2021-08-27