Årlig mässa - utställning

Inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer genomförs en årlig mässa/utställning för att få en nulägesbild och för att identifiera kommande utmaningar och möjligheter kopplat till social-, klimatmässig- och ekonomisk hållbarhet.

Ett fysiskt smörgåsbord för hållbara affärer

Varje år arrangeras en mässa/utställning för att tydligt visualisera smörgåsbordet för nya affärer och dess möjligheter.

Här får man en tydlig bild av affären kopplat till respektive hållbarhetsmål och genom att samla alla mål och alla brancher skapas också en stor innovationskraft.

Vid detta tillfälle blickar vi även framåt och ökar vår kunskap för att kunna växla upp ytterligare.

Tillväxt Syd korar även årets Framtidssäkrare vid detta tillfälle.

Smörgåsbord liggande

Publicerad 2022-01-26, Uppdaterad 2024-02-26

Årlig mässa/utställning

Årets Framtidssäkrare

I samband med vår årliga mässa/utställning utses årets Framtidssäkrare av Tillväxt Syd i samarbete med Sparbanken Syd.