Backåkra Summit

I samtalet på Backåkra Summit används Ystadmodellen och de Globala målen som verktyg.öl

Här lyfter vi blicken ytterligare inom konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer

Syftet med samtalet på Backåkra är att diskutera hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar.

Miljön på Backåkra är helt rätt för vad vi vill åstadkomma med arrangemanget; att i avskildhet kunna dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans i Dag Hammarskjölds anda.

Vi kommer årligen att bjuda in företagsledare utifrån områden kopplade till utsläpp och energiförbrukning som vi människor kan påverka. De företagsledare som bjuds in representerar jord/skogsbruk, industrisektorn, byggsektorn, energisektorn, besöksnäring, transportsektorn, finanssektorn och mål 17.

De globala målen är odelbara, det vill säga de går in i varandra. Affärsrelationer kopplade till de globala målen blir därmed branschöverskridande och innovationskraften stärks när olikheter möts.

Backåkra Summit genomförs med stöd av Sparbanken Syd och har en egen sida.

 

Backakra_staende_SDG_vi_Backakra_staende_SDG

Publicerad 2022-01-26, Uppdaterad 2024-01-02

Backåkra Summit