Ystadmodellen

Ystadmodellen är en konkret vägledning för kommuner och organisationer som vill arbeta för att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med agenda 2030 med fokus på klimatmässig, social och ekonomisk hållbar lönsamhet

Ystadmodellen kan man genomföra om och om igen

Ystadmodellen består av fem arrangemang med tydliga mål och syfte.
Du hittar mer information i vägledningen ystadmodellen som tydligt beskriver varje steg.

Ystadmodellen kan appliceras på andra områden

Vårt fokus med ystadmodellen är näringslivet, men vägledningen kan appliceras även inom exempelvis hållbar platsutveckling eller förvaltningsövergripande målarbete.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

Ystadmodellen

Publicerad 2022-01-26, Uppdaterad 2023-09-29