CJ Consulting

Vem är du? Beskriv företaget du representerar

Carina Jönsson. CJ Consulting - effektivt personligt ledarskap. Konsult i frågor som rör ledarskap, affärsutveckling och organisationsutveckling. Detta sker genom föreläsningar, uppdrag och styrelsearbete. Målgrupp : chefer/ledare/företagare/ledningsgrupper och styrelser

Vad var det som gjorde att konceptet väckte/väcker intresse för dig?

Konceptet att arbeta med hållbarhetsmålen känns naturligt när jag vill agera på lokal marknad och stötta mina målgrupper inom närliggande kommuner /region.

Vi skall hålla länge och arbetslivet såväl som livet i stort har gjort att vi i många hänseenden inte har tagit hand om oss själva på ett bra sätt. Jag omsätter detta i min verksamhet med att ledarskapet har stor betydelse för din framgång inom hållbarhet.

Vill hjälpa mina kunder att tänka så också !

Upplever du att du fick valuta för tiden du avsatte? Om ja, på vilket sätt?

Ja - det var verkligen valuta för insatt tid - och en massa ideér, kontakter, kunskaper som jag inte kunnat skaffa mig på egen hand. Och lokalt!

 

CJ Consulting

Publicerad 2020-11-25