MIFO

Naturvårdsverket har arbetat fram en metodik för inventering och riskklassning av förorenad mark. Metoden kallas för MIFO-modellen som står för Metod för Inventering av Förorenade Områden.  

MIFO-arbetet delas upp i tre olika faser. Dessa utgör grunden för arbetet runt om i landet med att kartlägga omfattningen av markföroreningar samt för att riskklassa dessa. Genom riskklassningen kan man få fram en prioriteringsordning när det gäller finansiering av saneringsinsatser.

Inventeringen är ett arbete som bedrivs i projektform i huvudsak hos Länsstyrelsen  Skåne. Mycket av arbetet går ut på att göra industrihistoriska inventeringar genom sökning i olika arkiv och handlingar samt genom intervjuer med människor som arbetat eller på annat sätt har kunskap om företag och verksamheter. En viktig del av arbetet är en generell riskklassning efter Naturvårdsverkets Branschkartläggning.

År 2008 hade man identifierat drygt 80 000 områden i landet som potentiellt förorenade. Omkring 17 000 objekt har riskklassats och nästan 60 000 branschklassats (ett sätt att klassa områden efter bransch/typ av verksamhet som bedrivits). Arbete pågår för fullt med att inventera, utreda och vid behov efterbehandla de förorenade områdena som bedömts utgöra risk för miljön eller vår hälsa.

Publicerad 2020-03-09, Uppdaterad 2021-11-25

Länkar