Hygienisk verksamhet

Stickande/skärande - anmälningsplikt

Från och med den 1 januari 2008 är endast hygieniska verksamheter med stickande och skärande moment som skalpeller, piercingverktyg eller liknande verktyg anmälningspliktiga.

Exempel på sådana är lokaler för piercing, tatuering, akupunktur, microblading, microneedling, lancetter eller fotvård (undantag om utförare är legitimerad sjuksköterska då är IVO tillsynsmyndighet).

Resterande typer av hygieniska verksamheter, som exempelvis frisörer, hudvård, manikyr, pedikyr, nagelskulpturering, massage, naprapati och sjukgymnastik, är inte längre anmälningspliktiga.

Bassängbad - anmälningsplikt

De offentliga bassängbaden (simbassänger, bubbelpooler, karbad, behandlingsbassänger med mera) ska kontrollera badvattenkvaliteten regelbundet enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:7. Miljöförbundet har tillsyn över verksamheten och kontrollerar att rutiner och egenkontroll fungerar. Nyetableringar av bassänger (oavsett storlek dvs även t.ex. badtunnor och jacuzzi) där allmänheten har tillträde är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Även ändringar av befintliga anläggningar ska anmälas till miljöförbundet.

Solarium - anmälningsplikt

Från och med 1 augusti 2007 har kommunerna även tillsynsansvar över solarieverksamhet enligt 30 § i Strålskyddslagen. Solarieverksamhet är anmälningspliktigt enligt § 8 i SSI FS 1998:2. Miljöförbundet har tillsyn över verksamheten och kontrollerar att rutiner och egenkontroll fungerar.

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer som är yngre än 18 år att sola i kosmetiskt solarium.

Publicerad 2015-03-09, Uppdaterad 2020-10-15