Anmälan hygienisk verksamhet

Gör en anmälan först

Planerar du att öppna en hygienlokal med stickande och skärande verksamhet som innebär risk för blodsmitta, bassäng eller solarium, ska en skriftlig anmälan skickas in till miljöförbundet senast sex veckor innan du planerar att öppna din verksamhet. Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande eller sker på exempelvis en mässa. 

Tillsammans med anmälan ska du skicka en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas samt vilken typ av ventilation som lokalen har. Om du inte gör en anmälan kan det leda till miljösanktionsavgift. I vissa fall ska du även göra en bygganmälan till kommunen, kontakta respektive kommuns bygglovsavdelning för mer information.

Gör din anmälan via vår e-tjänst, eller hämta en blankett

Publicerad 2020-03-09, Uppdaterad 2022-01-16