Smittskydd

I Sverige arbetar Folkhälsomyndigheten med olika frågor inom smittskydd. De är en nationell expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.

Personer som insjuknar i legionella är en av de sjukdomar som smittskyddsläkare kontaktar miljöförbundet angående för smittutredning.

För mer information om legionella se Privatperson/Dricksvatten/Legionella

Publicerad 2020-03-11, Uppdaterad 2022-08-18