Cisterner

Cisterner blir med tiden utsatta för miljörelaterade angrepp. Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja, brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. 

För cisterner utomhus i mark eller ovan mark måste du låta göra en återkommande kontroll vart tolfte år. För äldre cisterner och rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet sex år eller mindre.

Miljösanktionsavgifter för cisterner gäller från och med den 1 januari 2007. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. För cisternägare är miljösanktionsavgiften på 1000 kronor. Detta gäller om verksamhetsutövaren senast inte skriftligen informerat om installation eller hantering av cistern.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2024-02-26