Förvaring av kemikalier

Yrkesmässiga användare av kemikalier har ett stort ansvar för att handha kemikalierna på ett korrekt sätt. Vid tillsyn ställs krav på hur förvaringen ska ske i de enskilda fallet. Kontakta respektive branschansvarig för att få besked om vad som gäller i ditt fall.

Inom- eller utomhusförvaring av kemikalier ska ske så att läckage inte kan ske till avlopp eller mark. Finns golvavlopp i lokalen eller strax utanför så att läckage kan ske till detta ska ett sekundärt skydd finnas. Skyddets volym ska vara den största behållarens volym +10% av de övrigas.

Vid utomhusförvaring ska det sekundära skyddet vara försett med regnskydd. Cisterner utomhus ovan mark och med en volym på 5 kubikmeter eller mer ska normalt alltid vara försedda med sekundärt skydd.

16-punkters säkerhetsdatablad ska finnas för de produkter som hanteras. Dessa bör inte vara mer än tre år gamla. Anmälnings- eller tillståndspliktiga företag, så kallade C- respektive B-anläggningar, ska dessutom ha en särskild kemikalie-förteckning enligt egenkontrollförordningen.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-04