Nya kemikalier med mera

För företag som för in kemikalier till Sverige, tillverkar ett ämne inom EU eller importerar ett ämne eller en beredning till EU:s tullområde finns en rad olika saker att tänka på.

Vissa verksamheter kräver verksamhetsanmälan, vissa produkter kräver produktanmälan, bekämpningsmedel måste alltid godkännas av KEMI, vissa ämnen har särskilda begränsningar medan livsfarliga och mycket farliga kemiska produkter kräver tillstånd.

Utöver det finns det bestämmelser om klassificering och märkning av kemiska produkter och regler om hur säkerhetsdatablad skall utformas. Förpackning och förvaring av kemiska produkter omfattas också av viktiga regler. Läs mer på KEMIs hemsida om regler för företag. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-14

Länkar