130_1607.jpg

Mätning av radon

Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är rimligt och möjligt.

Kommunen eller miljöförbundet utför inga egna mätningar av radonhalt.

Om du vill veta radonhalten där du finns hänvisar vi till företag som utför sådana mätningar mot ersättning. För mer information, se vår hemsida:

https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/privatperson/inomhusmiljo/radon/

 

Publicerad 2023-08-02