kajor.jpg

Störande svartfågel

Just nu får vi många samtal om störande kajor och andra fåglar. I miljöbalkens mening är vilda fåglar inte en olägenhet för människors hälsa. Smittspridning från fågel till människa är väldigt sällsynt. I vissa områden, främst i tätorterna, upplevs kajorna som ett problem då de flyger i stora grupper, låter mycket och lämnar fågelträck efter sig. Det kan se otrevligt ut med träck på gatan men det är inte en olägenhet för människors hälsa i lagens mening.

Det hjälper inte att skjuta fåglarna

Förr ansågs det att enda sättet att lösa problem med störande fåglar var att skjuta av dem. Tyvärr visar erfarenheten att det sällan hjälper under någon längre period. En avskjutning leder oftast till att fåglarna tillfälligt flyttar till ett annat område. Lyckas man skjuta några stycken fåglar så finns det ständigt nya fåglar utanför tätorterna som är redo att flytta in.

Några åtgärder du kan prova

Vi förespråkar långsiktiga åtgärder för att lösa problemet. Här följer några olika förslag som har prövats på olika håll, du får helt enkelt prova dig fram och kanske behöver du kombinera flera olika åtgärder.

  • Se till att sopkärl och papperskorgar är försedda med lock och hålls stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Matavfall ska alltid förpackas i en påse och slängas i en behållare med lock.
  • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att bygga sina bon med.
  • Minska antalet fåglar genom att störa dem precis innan de ska till att häcka. Det kan du göra genom att till exempel täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga häckningsplatser. Det brukar fungera bra att täta med hönsnät. Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar. 
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på husets tak. Sådana kan du köpa i jaktaffärer.
  • En allmän uppfattning är att många fåglar skyr blå färg. Blå band kanske kan hjälpa till att hålla skator borta. Reflekterande remsor kan ha samma effekt. De ger även ifrån sig ljud när det blåser.
  • Du kan använda ”ögonattrapper” och skrämselballonger. Så här gör du enkla ögonattrapper själv: ta en cirkelrund platta, cirka 1 decimeter i diameter. Måla en svart pupill och en gul/orange iris på båda sidorna av plattan. Ögonattrapperna hänger du upp i buskar, träd, verandor och liknande. De ska hängas två och två för att likna ett rovdjur. Skrämselballonger gör du enklast genom att använda färgglada ballonger med påmålade ögon. Fåglarna uppfattar ballongerna som rovfåglar.

Kajor är relativt smarta och lär sig vad som är farligt "på riktigt" och inte, så i takt med att de vänjer sig vid dina skrämmor behöver du variera taktiken.

Du kan också kontakta företag som arbetar med sanering och skadedjursbekämpning. De har oftast god kunskap om förebyggande åtgärder för att hålla borta störande fåglar och andra djur.

Publicerad 2022-04-26