Coronarelaterad info

Alkoholstoppet!

Förtydligande kring förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.
Folkhälsomyndighetens regler om att serveringsställen ska ha stängt mellan klockan 20:30 och klockan 05:00 har företräde i förhållande till bestämmelserna om förbud mot servering av alkohol mellan klockan 22.00 och 11.00, se förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Även om det framgår i förordningen att försäljning av alkohol är möjlig mellan klockan 11:00 och klockan 22:00, tar Folkhälsomyndighetens regler om stängning klockan 20:30 över. Besökarna får inte heller stanna kvar på serveringsstället efter 20.30, annat än för avhämtning av mat och dryck.
Folkhälsomyndighetens bemyndigande och föreskrifter om att begränsa öppettiderna för serveringsställen ska ses som lex specialis (specialregler). Detta innebär att det i den del av föreskrifterna som innebär strängare krav än vad förordningen eller serveringstillståndet medger, har föreskrifterna företräde.

Serveringsstoppet!

Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 16 maj 2021.
Sammanfattning av de nya reglerna:
De skärpta reglerna gäller från och med den 1 mars 2021 och innebär att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.
Reglerna innebär även att serveringsställen som utgör en del av en handelsplats ska begränsa antalet besökare i ett sällskap till en person, med undantag för barn och andra i behov av stöd.
Med serveringsställe avses en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

För ytterligare information, se Folkhälsomyndighetens hemsida: Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Debitering av årsavgifter som gäller under 2021

Samtliga verksamheter erbjuds förlängd betalningstid. Skicka ett mail till Towe Nilsson towe.nilsson@ystad.se om att du önskar respit med betalning av årlig tillsynsavgift.

För att få förlängd betalningstid för verksamhetens samtliga fakturor avseende tillsynsavgifter gäller följande:

< 2000 kr får förlängd tid med 30 dagar
> 2000 kr < 4000 kr får förlängd tid med 60 dagar
> 4000 kr får förlängd tid med 90 dagar
Belopp som inte betalas inom utsatt betalningstid kommer att erbjudas en avbetalningsplan där fakturering sker i steg (vi följer rutin på Ystads kommun).
Debitering sker som vanligt avseende prövningar såsom enskilda avlopp, värmepumpar och registrering av livsmedelsanläggning.

Publicerad 2021-03-12, Uppdaterad 2021-05-03