Intranät

Miljöförbundets intranät

Intranätet finns till för oss som arbetar på Ystad-Österlenregionens miljöförbund för att kvalitetssäkra vår myndighetsutövning samt för att underlätta det dagliga arbetet och skapa en hållbar struktur.

Med rutiner och handläggarstöd från intranätet ska alla ärenden kunna behandlas på ett jämlikt och opartiskt sätt, där god arbetsmiljö för personalen är en självklarhet.

Publicerad 2021-08-24, Uppdaterad 2022-02-04