Återvinning

Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. 

I Sverige har vi lagstiftat producentansvaret för följande produktgrupper:

  • förpackningar
  • däck
  • returpapper
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)
  • batterier
  • läkemedel
  • radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor


Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast.

Återvinningsstationer

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar. Ett företag som är anslutet till FTI och då betalar förpackningsavgift fullgör därigenom sitt producentansvar.

Ägare till FTI är de fyra materialbolagen Plastkretsen, MetallKretsen, Returkartong och Pressretur. Dessutom finns Svensk GlasÅtervinning med genom ett avtalat samarbete.

Återvinningsstationerna drivs alltså av FTI, och inte av kommunerna. Miljöförbundet ansvarar för tillsynen av återvinningsstationerna.   

Publicerad 2020-03-05, Uppdaterad 2022-11-21