Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människa eller miljö klassas som farligt avfall. Det ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas i avloppet.

Som farligt avfall räknas bland annat: 

 • Mediciner
 • Färg-, lack- och limrester samt nagellack. Även burkar med intorkad färg eller med vattenlöslig färg, penslar och rollers räknas hit.
 • Lösningsmedel som thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Diverse oljor som spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier som fix och framkallningsvätska.
 • Rengöringsmedel som silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Diverse kemikalier som batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Bekämpningsmedel som insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Kvicksilverhaltiga material, till exempel äldre febertermometrar.
 • Aerosolspray, till exempel hårspray och spraydeoderant.
 • Småbatterier och bilbatterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten för återvinning.

Här kan du lämna ditt farliga avfall

Gamla och överblivna mediciner lämnas till Apoteket.

Du kan lämna resterande farligt avfall till återvinningscentralerna i din kommun, se under Miljöstationer.

Batteriholkar för småbatterier finns vid många återvinningsstationer för förpackningar och tidningar.

Vad händer med det farliga avfallet?

En del av det farliga avfallet förbränns under stränga miljökrav och med omfattande rening av rökgaserna. En del material behandlas genom våtkemisk tvätt, andra kan återvinnas. I vissa fall förekommer specialdeponering. 

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2022-11-24

Länkar