Enskilt vatten

Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar. Du som är fastighetsägare eller brunnsägare ansvarar själv för skötsel och vattenkvalitet och vid problem är det du som måste göra något åt dem. 

Som brunnsägare bör man regelbundet analysera sitt dricksvatten eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång av olika orsaker kan förändras med tiden. Det kan vara problem med vattnet även om vattnet inte luktar konstigt eller har ändrat färg. 

Livsmedelsverket rekommenderar att man kontrollerar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Finns det små barn är det extra viktigt med provtagning eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

På Österlen och speciellt i Simrishamn och Tomelilla kommuner rekommenderas att man utökar provtagningen med kadmium och bly, då dessa förekommer naturligt i höga halter på vissa ställen i marken på Österlen.

Analys av dricksvatten

Miljöförbundet samarbetar med SGS Analytics. Hos SGS Analytics beställs provtagningsmaterial på www.brunnsvatten.se. Prover till SGS Analytics kan lämnas in på miljöförbundet, Gladanleden 2 i Tomelilla, på tisdagar mellan kl 9.00 och 11.30. Proverna hämtas sedan där. I annat fall skickar man själv sina prover till analysföretaget.

Publicerad 2021-03-05, Uppdaterad 2022-09-21