Skadedjur

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra. En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur.

Möss, råttor, sorkar, kråkor, måsar och vissa duvarter är exempel på skadedjur. Vilda djur som rådjur, grävlingar och förvildade katter räknas också som skadedjur om de skapar problem vid din bostad, bland annat genom att smutsa ner. 

Du som är hyresgäst

Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten ska kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för saneringen.

Du som är villaägare

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- eller hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-12-06