Temperatur och luftfuktighet

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför mycket viktigt att inomhus-miljön är så bra som möjligt. Inomhusmiljön påverkas bland annat av temperaturen, luftfuktigheten och luftens rörelsehastighet. 

Temperaturen

Temperaturen i en bostad bör inte understiga +18°C eller överstiga +26°C vintertid. Sommartid kan högre temperatur accepteras. Golvtemperaturen bör inte understiga +15°C. I lokaler där funktionshindrade, äldre och barn vistas bör temperaturen vara minst +20°C.

Luftfuktighet

Vid normala temperaturer bör den relativa fuktigheten i en bostad vara mellan
30-60%. För att minska tillväxten av kvalster bör dock fuktigheten inte överstiga 45%. Torr luft upplevs ibland som ett problem, bland annat i form av torra slemhinnor.

Luftens hastighet

Drag är en vanlig orsak till obehag. Höga lufthastigheter och luftrörelse måste kompenseras med högre lufttemperatur, vilket i sin tur medför högre uppvärmnings-kostnader och onödig energikonsumtion. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 m/s under vinterhalvåret.

Har du problem med inomhusklimatet?

Den som hyr sin bostad ska i första hand kontakta fastighetsägaren, eftersom fastighetsägaren är ansvarig för att fastigheten uppfyller lagstiftningens krav. Kontakta miljöförbundet eller Hyresgästföreningen om de åtgärder fastighetsägaren vidtar inte är tillräckliga.

Den som själv äger sin bostad bör kontakta sitt försäkringsbolag. 

Publicerad 2022-03-05, Uppdaterad 2023-11-22