Luftvärmepumpar

Luftvärmepumpar kräver varken anmälan eller tillstånd i våra tre kommuner (Ystad, Simrishamn, Tomelilla). Däremot kan dessa ge upphov till störande buller hos grannar. Är det ett befogat klagomål kan du bli skyldig att utföra bullerutredningar/bullerdämpande åtgärder. Följande riktvärden gäller:

Utomhus

Naturvårdsverkets vägledning med riktvärden för externt industribuller är tillämpliga vid buller från verksamheter. Utomhusriktvärden för buller tillämpas normalt när man upplever sig störd på uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster. Buller från verksamheter får inte orsaka en ljudnivå hos närboende som överstiger följande riktvärden: 50 dBA dagtid kl. 07.00-18.00, 45 dBA kvällstid kl. 18.00–22.00, och 40 dBA nattetid kl. 22.00–07.00.

 

Inomhus

För buller inomhus hänvisas till Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om Buller inomhus. Enligt rådet får buller från verksamheter inte orsaka en ekvivalent ljudnivå hos närboende som överstiger 30dB eller maxnivå 45 dB.

 

Publicerad 2022-09-13