Nyanlända

Det är viktigt att asylsökande kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård.

Migrationsverkets ankomstboenden finns vid Midhem och Jägersro i Malmö. Oavsett vilken tid på dygnet som en asylsökande anländer erbjuds de mat och sovplats. Om det skulle bli brist på platser i Malmö ordnas bussresor till andra städer.

På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om Migrationsverkets flyktingmottagande.


Ystads kommuns ansvar

Ensamkommande flyktingbarn

Ystad kommuns ansvar är att ta hand om ensamkommande flyktingbarn som kommer till Ystad.  Detta sker genom den kommunala förvaltningen Social Omsorg. Verksamheten ”Ensamkommande barn” är kommunövergripande och erbjuder boende och stöd för asylsökande barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.


Vuxna och familjer

Migrationsverket ansvarar för asylsökande vuxna och familjer under tiden de utreder om rätten till asyl finns. De ansvarar också för bostad, boende, ekonomiskt stöd och offentligt biträde.


Bosättning och etableringsinsatser

När den asylsökande har fått sitt uppehållstillstånd är det Arbetsförmedlingen som har uppdraget att ordna bosättning någonstans i Sverige. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att stödja nyanlända med så kallade etableringsinsatser som ska främja integrationen och ge möjligheter till egen försörjning. Under de två år som etableringstiden pågår beslutar Arbetsförmedlingen om ersättning och Försäkringskassan betalar ut den.

Läs mer om Arbetsförmedlingen och etableringsuppdraget här.

Läs mer om Försäkringskassans etableringsersättning här.

För att få reda på om man har rätt till etableringsinsatser ska man kontakta Arbetsförmed­lingen så snart som möjligt efter att man har fått sitt uppehållstillstånd.

Kommunens uppgift är att ordna Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och i övrigt är det samma kommunala ansvar som för alla kommuninvånare. Läs mer om SFI Ystad här.

Kontakt

Enhetschef:
Ulrika Persson
Tel: 0411-57 72 44
ulrika.persson@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16

Integration i Ystad

Vill du göra en insats för nyanlända? Gå in på www.integrationiystad.se.

Syftet med denna sidan är att underlätta för dig som vill engagera dig så att du hittar rätt projekt eller kontakt.

Bli en språkvän!

Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Läs mer på www.sprakvanystad.se.

logo språkvän

Länsstyrelsens integrationsarbete

Länsstyrelsen Skåne driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.
Information om detta finns här. 

Länsstyrelsen skåne