Kontakt

Näringslivs- och marknadsenheten
Gamla Rådhuset, Stortorget 17

Johan Österberg
Marknads- och näringslivschef
0411-57 79 35
0709-47 79 35
johan.osterberg@ystad.se

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare Etablering
0411-57 70 42
0709-47 70 42
asa.bodeborn@ystad.se

Angelica Erlandsson
Näringslivssamordnare/Företagslots
0411-57 75 65
0709-47 75 65
Företagslots 0411-57 80 00
angelica.erlandsson@ystad.se
foretagslots@ystad.se

Itta Johnson
Marknadsstrateg
0411-57 72 96
0709-47 72 96
itta.johnson@ystad.se

Andra avdelningar finns hos dessa dagar och tider:

Måndagar kl.13-16 frågor om bygglov

Leila Ekman
Stadsarkitekt och stadsbyggnadschef
0411-57 42 40
0709-57 72 40
leila.ekman@ystad.se

Torsdagar kl.13-16 frågor om upphandling
Uppphandlingsavdelningen
Mattias Johansson
Upphandlingschef
0411-57 73 76
mattias.johansson@ystad.se

Avvikelser kan förekomma.

Näringslivet i sociala medier