Näringsliv

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns ett levande och rikt näringsliv med företag som verkar såväl lokalt som globalt. En god miljö för kreativa idéer!

Kontakt

Näringslivs- och marknadsenheten
Gamla Rådhuset, Stortorget 1

Johan Österberg
Marknads- och näringslivschef
0411-57 79 35
0709-47 79 35
johan.osterberg@ystad.se

Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare Etablering
0411-57 70 42
0709-47 70 42
asa.bodeborn@ystad.se

Angelica Erlandsson
Näringslivssamordnare/Företagslots
0411-57 75 65
0709-47 75 65
Företagslots 0411-57 80 00
angelica.erlandsson@ystad.se
foretagslots@ystad.se

Itta Johnson
Marknadsstrateg
0411-57 72 96
0709-47 72 96
itta.johnson@ystad.se

Näringslivet i sociala medier