Tillståndsfrågor

Gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen.

Fr.o.m. den 3 september 2012 finns en gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. Denna organisation är gemensam för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner. Organisationen är placerad i Tomelilla.
 
Förändringen innebär att du som söker serveringstillstånd skickar ansökningshandlingarna till Tomelilla kommun där ditt ärende kommer att handläggas.

Här hittar du Alkoholenhetens hemsida.