Om Ystads Industrifastigheter

Ystads Industrifastigheter AB är ett fastighetsbolag som bildades 1962, helägt av Ystad kommun.

InteriörBolagets verksamhet är att inom Ystads kommun äga, förvärva, bygga och förvalta fastigheter för näringslivet samt aktivt verka för en utveckling av näringslivet.

Bolaget anpassar lokaler för olika företags behov.

Idag förvaltar bolaget 14 fastigheter som omfattar kontor, verkstad, vård  och lagerlokaler.

Totala lokalytan är ca 165.000 kvm.

Ansvarig för bolaget är Jimmie Persson som är verkställande direktör. 

Styrelsen består av

Ordförande Lennart Johansson (M), Vice ordförande Ingrid Ek (S), Anders Andersson (M), Magnus Arling (S), Clifford Härstedt (M), Per-Olof Forsberg (C) och Jan-Åke Isaksson (SD).

Publicerad 2020-06-24, Uppdaterad 2023-02-06