Om Ystads Industrifastigheter

Ystads Industrifastigheter AB är ett fastighetsbolag som

bildades 1962, helägt av Ystad kommun.

InteriörBolagets verksamhet är att inom Ystads kommun äga, förvärva, bygga och förvalta fastigheter för näringslivet samt aktivt verka för en utveckling av näringslivet.

Bolaget anpassar lokaler för olika företags behov.

Idag förvaltar bolaget 15 fastigheter som omfattar kontor, verkstad  och lagerlokaler.

Totala lokalytan är ca 135.000 kvm.

 

Ansvarig för bolaget är Jimmie Persson som är verkställande direktör. Verksamhetschef Rune Holm.


Styrelsen består av:

Ordförande Lennart Johansson (M), Vice ordförande Ingrid Ek (S), Anders Andersson (M), Magnus Arling (S), Clifford Härstedt (M), Per-Olof Forsberg (C) och Jan-Åke Isaksson (SD)

 

Publicerad 2013-06-24, Uppdaterad 2020-12-14