Muddring

Muddringen startar i vecka 39 med ett mindre mudderverk som kommer att gräva upp de lösa sedimenten.

Därefter kommer ett större mudderverk, som muddrar fördjupningen av rännan inne i hamnen samt i den nya hamnbassängen. Det är totalt ca 850 000 m3 som skall muddras, dessa massor placeras mellan den befintliga och nya östra vågbrytaren. Muddringen beräknas pågå, 24 timmar /dygn, 7 dagar i veckan och i ca 7 månader.

Muddring

Publicerad 2019-10-01