Om Ystad Hamn

Ystad Hamn Logistik AB ansvarar för all verksamhet i hamnen och strävar efter att den sköts, drivs och förvaltas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Som en av de största färjehamnarna i Sverige är Ystads Hamn en naturlig port till Bornholm samt Polen och vidare ut i Centraleuropa. Med sitt strategiska läge på den svenska sydkusten spelar även Ystad hamn en viktig roll för transportindustrin och som leverantör åt det svenska näringslivet.

Färjetrafiken är en av de viktigaste verksamheterna för Ystad hamn, och färjorna har varit kännetecknande för staden ända sedan 40-talet, då en kontinuerlig trafik startade mellan Ystad och Bornholm. Både på sträckan mellan Ystad - Bornholm och Ystad - Polen har passagerartrafiken haft en stadig uppgång sedan starten, en utveckling som förväntas fortsätta även i framtiden.

Fartyg lastas i Ystad Hamn

Publicerad 2023-11-28, Uppdaterad 2024-06-07