Ombyggnad av infart via Ekenäsgatan

Ombyggnad av infart via Ekenäsgatan samt uppställningsplats ”Röda bodarna”

Korsningen mellan Ekenäsgatan och Bornholmsgatan kommer byggas om. Detta för att bl.a. säkerställa en trafiksäkrare korsning mellan Ekenäsgatan och Bornholmsgatan samt gångväg för gående till och från Polen- och tysklandsterminalen (HB10) samt Hamnkontoret (HB08).

För verksamhetsutövare samt besökare / kunder till dessa som har verksamhet i det som kallas för Hamnkontorsbyggnaden (HB08) samt Polen- och Tysklandsterminalen (HB10) kommer det öppna upp en norrgående fil på Bornholmsgatan hela vägen upp till infarten till HB10 samt HB08.

Under hela ombyggnaden kommer uppställningsplats ”Röda bodarna” samt infart från Ekenäsgatan vara öppen men trafik kommer ledas om etappvis efterhand som projektet fortlöper.

Entreprenaden kommer utföras av PEAB med start i slutet av september och beräknas vara klar i början av 2023.

 

Ombyggnad FL5 projekt

Publicerad 2022-10-03