EU-projektet igång

Projektet ”Cargo capacity upgrade and LNG bunkering Swinoujscie - Ystad maritime link” har signerat avtalet med EU Komissionen

Det maritima projektet på Swinoujscie - Ystad länken var ett av de utvalda projekten i ett EU-initiativ som syftar till att investera nästan 700 miljoner euro i hållbar och innovativ transportnäring. Projektets avtal har nyligen undertecknats av företrädare för Europeiska kommissionen och projektets samordnare - Ystads Kommun. Projektkonsortiet består av Ystad Hamn i Sverige tillsammans med Gaz System med dotterbolag Polskie LNG samt färjerederiet Polferries i Polen.

Bidragsprojektet innebär en uppgradering av kapaciteten både på land och till sjöss, förbättring av miljöprestanda och möjliggörande av LNG-bunkring av fartygen i den maritima förbindelsen mellan de båda hamnarna Swinoujscie i Polen och Ystad i Sverige.

I Ystad hamn innebär projektet följande investeringar i infrastruktur och terminalfacilitet fram till slutet av 2021:

·       Två nya färjelägen för att kunna ta emot större färjor, inklusive ro-ro ramper, landbaserad elanslutning samt uppställningsytor

·       Muddring av hamnbassäng

·       Ny och förlängd vågbrytare samt tillskapande av nytt landområde för framtida verksamhet

·       Möjlighet för bunkring av LNG

 

Gaz System och deras dotterbolag Polskie LNG planerar att gemensamt distribuera LNG-bunkring i hamnen i Swinoujscie. LNG-bunkerfartyget kommer att lagra och överföra LNG till fartyg som drivs av LNG, för att minska påverkan på miljön genom sänka utsläppen av SOx, NOx, CO2.

Dessutom kommer ett nytt stort Ro-Pax fartyg med LNG som drivmedel att utvecklas av Polferries. Fartyget beräknas tas i bruk under 2021. Syftet är att minska inverkan på miljön genom implementering av LNG-teknologi på fartyget som används på rutten Swinoujscie-Ystad.

Projektets aktiviteter förväntas bidra avsevärt till att minska negativa miljöpåverkan och öka kapaciteten i Ystad Hamn. Hela projektets beräknade stödberättigande kostnad är 132 miljoner euro med EU-finansiering på 34 miljoner euro, vilket motsvarar ett genomsnittligt EU-stöd på 25 procent.

Projektet har ett kick-off-möte i Ystad den 24 januari där projektpartnerna påbörjar genomförandet av åtgärden. En konferens kommer att hållas i samband med kick-offen, den 25 januari, för att informera om partnernas aktiviteter och samla såväl regional som nationella representanter, EU-företrädare och viktiga LNG-intressenter från länderna runt Östersjön. Seminariet kommer att äga rum på Hotel Continental du Sud i Ystad och avslutas med ett studiebesök i Ystad Hamn.

Länk till program och registrering (Kommer senare)

Publicerad 2019-01-11, Uppdaterad 2022-06-13