Åter nya rekord för Ystad Hamn

Trots lågkonjunktur och ekonomisk försiktighet fortsätter passagerarvolymerna i Ystad Hamn att öka. Det är en mycket glädjande utveckling som ytterligare stärker hamnens position som en av Sveriges viktigaste hamnar, säger vd:n för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Boström i en kommentar.

 

År 2012 blev ytterligare en milstolpe för Ystad Hamn. Passagerartrafiken till och från Bornholm och Polen ökade igen och slog rekordet från 2011.”-Trots den pågående lågkonjunkturen finns det alltså glädjeämnen” konstaterar verkställande direktören i Ystad Hamn Logistik AB, Björn Boström, nöjt. Ystad hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn och den femte största avseende lastfordon. Lågkonjunkturen har inte påverkat trafiken nämnvärt, men en minskad kapacitet då ett flertal färjor varit på varvsbesök under året har påverkat godsvolymerna något. ”-Man ska komma ihåg att år 2011 slog hamnen rekord avseende såväl lastfordon som godsvolymer, och därför är den lilla nedgången 2012 mer att betrakta som en stabilisering” fortsätter Björn Boström. För 2013 räknar hamnen åter med en ökning på godssidan.

Den polska marknaden är fortfarande stark och det finns ett stort intresse för svenskar att turista i Polen. Antalet järnvägsvagnar fortsätter dock att minska, och här följer tyvärr Ystad den allmänna trenden. Även om järnvägsvagnarna minskat i antal, är det glädjande att de lastas desto mer. Antalet ton gods på järnvägsvagn ökade under 2012 med hela 6%.

Trafiken till och från Bornholm har under många år haft en stabil utveckling, även så under 2012. Förutom turismen som är viktig för Bornholm, är det resenärerna till och från huvudstadsområdet och Köpenhamn som i stor utsträckning passerar Ystad – som därmed är en viktig del av dansk inrikestrafik. Insättandet av BornholmerFærgens nya snabbgående katamaran HSC Leonora Christina i juni 2011 har påverka flödet positivt, dels genom att fartyget har större kapacitet än föregångaren och dels att fartyget även kan medföra tunga fordon som lastbilar och löstrailers.

Den konventionella trafiken, som efter några års ökning minskade under 2011, har fortsatt att minska även under 2012. Björn Boström menar att denna typ av trafik starkt varierar mellan åren och eftersom Ystad i första hand är en färjehamn arbetar man inte aktivt för att öka denna typ av gods. Av hamnens totala godsvolym står den konventionella trafiken endast för drygt 4%.

Verkställande direktören för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Boström, förklarar att man är mycket nöjd med utvecklingen. Hamnen har starka samarbetspartners i rederierna BornholmerFærgen, Unity Line och Polferries som bedriver daglig färjetrafik till och från Ystad. Tillsammans medverkar vi till att stärka Ystad Hamn som en av de viktigaste hamnarna i Sverige och en stark länk i det internationella trafikflödet.

Volymutveckling helåret 2012

 

 Antal

Avvikelse 

Totalt

 

 

Gods (ton)

         2.944.305

-2,4%

Järnvägsvagnar

13.529

-2,5%

Lastbilar

180.933

-3,0%

Bussar

2.665

-2,6%

Personbilar

484.607

+3,4%

Passagerare

1.792.189

+2,9%




Publicerad 2013-01-28, Uppdaterad 2014-03-06