Bra godsutveckling första halvåret 2013

Trots lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet fortsätter godsvolymen att öka i Ystad Hamn. Det är främst den polska trafiken som ökar och gör att Ystad Hamn ytterligare befäster sin ställning som Sveriges största färjehamn för trafik med Polen.

Glädjande kan man konstatera att godsutvecklingen fortsätter i Ystad Hamn! Trots lågkonjunktur ligger godsmängden på samma nivå som förra året i den Bornholmska trafiken och vi kan verkligen se att Ystad befäster sin position som den största hamnen i Sverige med polsk färjetrafik i den 6,4 procentiga godsvolymökningen. Trafiken från och via Polen har som tidigare omtalats ökat under ett flertal år i Ystad Hamn och Polferries satsning med ett andra fartyg, m/s Baltivia som sedan februari månad trafikerar Ystad Hamn dagligen, har ytterligare påverkat volymen positivt. Antalet järnvägsvagnar har likt tidigare minskat i antal emedan antalet lastbilar och trailers har ökat med nästan 11 procent jämfört med samma period 2012.

På passagerarsidan är läget stabilt, men med en liten nedgång i såväl den danska som polska trafiken. Huvudorsaken är en långdragen vinter och en seg sommar vilka båda inte direkt inbjuder till resande och turism. Bokningsläget ser dock bättre ut inför andra halvåret i år.

Den konventionella trafiken ökade under första halvåret med hela 15,5 procent och här är det främst utlastning av spannmål och timmer samt lossning av pellets, kol och koks.

Så här ser utveckligen ut i siffror för det första halvåret 2013:

 

 Antal

Avvikelse 

Totalt

 

 

Gods (ton)

1.578.810

6,5%

Järnvägsvagnar

5.084

-24,3%

Lastbilar/trailers

100.163

10,1%

Bussar

1.014

-15,6%

Personbilar

203.953

-1,5%

Passagerare

728.146

-3,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2013-07-18, Uppdaterad 2014-03-06