Dansk politiker uppmärksammar Ystad Hamn

Onsdagen den 5 mars besökte den danske politikern Kristian Pihl Lorentzen Ystad Hamn. Kristian Pihl Lorentzen är ledande politiker med fokus på transportfrågor i Danmarks största parti, Venstre.

Besöket gjordes för att öka förståelsen för den roll som Ystad Hamn spelar för södra Sverige såväl som för dansk inrikestrafik. Nu ska hamnens intressen diskuteras på högre nivå.

Nästan 1,3 miljoner människor reser årligen mellan Bornholm och resten av Danmark och av denna anledning är Ystad Hamn av stort intresse även för danska politiker. En god fungerande infrastruktur till hamnen gynnar resandet till Bornholm, men likaså gynnar det förhållandena för den stora mängd trafik från Central- och Östeuropa som anländer till Ystad Hamn från Polen varje dag. Ystad Hamn är idag Sveriges tionde största hamn och har stor betydelse för Skånes, men också för hela Sveriges godsflöde och turism. Under 2013 slog Ystad Hamn nya rekord, bl.a. avseende godsvolymen.

Politikern blev rundvisad av Ystad Hamns VD Björn Boström som bland annat berättade om hamnens största utmaning; förhållandena på infartsvägen till hamnen, väg E65, som är i stort behov av förbättringar och som bör ses över omgående.

"Väldigt många danskar använder sig varje år av Ystad Hamn för att resa till Bornholm och det är viktigt att de snabbt kan ta sig till och från hamnen. Utifrån mitt besök, kommer jag att kontakta mina svenska politiska kollegor för att undersöka möjligheterna att utveckla infartsvägen", säger Kristian Pihl Lorentzen.

Ystad Hamns VD Björn Boström ser positivt på frågorna som togs upp under besöket.

"Vi har fortfarande en lång väg att vandra för att öka förståelsen för vilken betydelse vår hamn har för utvecklingen i hela södra Sverige. Sakta men säkert börjar vårt arbete ge positiva resultat och det var extra glädjande att ha en talesman för dansk trafik på besök hos oss”, säger Björn Boström.

Venstres trafikordförande Kristian Pihl Lorentzen tillsammans med Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström

Venstres Kristian Pihl Lorentzen tillsammans med Ystad Hamns verkställande direktör Björn Boström.

Publicerad 2014-03-06, Uppdaterad 2014-04-25