Danske transportministern stödjer hamnen!

Danmarks transportminister, Hans Christian Schmidt (V), besökte idag Ystad Hamn för att diskutera trafiken till Bornholm samt hamnens betydelse för dansk infrastruktur.

Varje år reser cirka 1,4 miljoner passagerare mellan Ystad och Rønne, varav många danskar på väg mellan övriga Danmark och Bornholm, varför hamnen är viktig inte endast för svensk infrastruktur utan även för den danska trafiken. Hamnens internationella betydelse befästes ytterligare idag, då den danske transportministern, Hans Christian Schmidt (V) besökte hamnen för att tala mer om trafiken till Bornholm.

”För att säkerställa att resorna till Bornholm för passagerare samt det gods som transporteras över Östersjön även fortsättningsvis sker så smidigt som möjligt, är det viktigt att hålla en löpande dialog med danska myndigheter och politiker. Vi är därför väldigt glada för att transportministern tog sig tid att besöka hamnen idag.” sa Björn Boström, VD för Ystad Hamn Logistik AB.

Tidigare i år lyfte transportministern i ett svar till danska Transport- och Byggningsutskottet, Ystad Hamns betydelse för dansk trafik. I svaret var ministern också tydlig med att han även fortsättningsvis skulle stödja hamnen i det fortsatta arbetet med att uppmärksamma svenska politiker på den nödvändiga förbättringen av infrastrukturen i och runt hamnen. Ystad Hamn står idag inför en rad utmaningar i framkomligheten till hamnen, som påverkar resandet till Bornholm och Polen.  

”Vi arbetar ständigt för att göra svenska politiker uppmärksammade på de utmaningar hamnen står inför och vad det kan få för positiv påverkan på samhället när infrastrukturen till och från hamnen förbättras. Därför är det extra viktigt att vi har tydligt stöd och uppbackning från de danska politikerna, ett stöd vi också fick stärkt vid ministerns besök idag”, sa Björn Boström

 

Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt (V) besökte idag Ystad Hamn. Här ses ministern (till höger) tillsammans med Ystad Hamns VD, Björn Boström.

Publicerad 2016-07-20